PREČU IEGĀDES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šie iegādes noteikumi un nosacījumi (turpmāk saukti par Noteikumiem), regulē visas tiesības, pienākumus un atbildību personai, kas pērk preces e-veikalā www.vs-sport.lv (turpmāk Pircējs) un UAB "VS-Sport" (turpmāk tekstā Pārdevējs). Kad Pircējs veic iegādi, tas pieņem un piekrīt šiem noteikumiem.

 

 1. IEGĀDES BRĪDIS UN PĀRDOŠANAS VIENOŠANĀS APSTIPRINĀŠANA

2.1. Pirkuma un pārdošanas līgums starp pircēju un pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, pēc tam, kad Pircējs izveido iepirkumu grozu e-veikalā, norāda piegādes adresi, izvēlas maksājuma veidu, izlasa šos Noteikumus un nospiež "es apstiprinu savu pasūtījumu" pogu. Tas ir spēkā līdz brīdim, kad abas puses ir izpildījušas savas saistības, kā norādīts šajā līgumā. Ja Pircējs nepiekrīt šiem nosacījumiem, vai daļai no tiem, viņš nevar veikt pasūtījumu.

2.2. Katra darījuma vienošanās, kas tiek veikts starp pircēju un pārdevēju, tiek saglabāta www.vs-sport.lv datubāzē.

 

 1. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

3.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt netraucētai e-veikala darbībai, pārdevējs var ierobežot vai pārtraukt iespēju izmantot e-veikalu, bez pienākuma atlīdzināt otrai pusei.

3.2. Pārdevējam ir tiesības veikt vienpusējus izmaiņas šajos noteikumos.

3.3. Ja Pircējs neveic maksājumu par viņa pasūtījumu trīs darba dienu laikā (izņemot gadījumus, kad Pircējs izvēlas maksāt skaidru naudu piegādes brīdī vai uz nomaksu), Pārdevējs ir tiesīgs anulēt Pircēja pasūtījumu. Pārdevējs rezervē preci un uzsāk pildīt Iegādes un pārdošanas līgumu tikai tad, kad viņš saņem apmaksu.

3.4. Pārdevējam ir visas tiesības, kas norādītas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

 

 1. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI UN GARANTIJAS

4.1. Pārdevēja pienākums ir pielikt visas pūles, lai nodrošinātu Pircējam pareizu un saprotamu pakalpojumu izmantojot e-veikalu.

4.2. Pārdevējam ir pienākums ievērot prasības, kas norādītas šajos Noteikumos.

4.3. Pārdevējs garantē preču kvalitāti.

 

 1. PIRCĒJA TIESĪBAS

5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces šajā e-veikalā, saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas tiesību aktiem.

5.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma un pārdošanas vienošanās pēc iemesla norādīšanas. Pircējam jāinformē Pārdevējs par pirkuma atteikumu 14 dienu laikā no piegādes datuma. Pircējs sedz preču atgriešanas transporta izmaksas.

5.3. Pircējam ir visas tiesības, kas norādītas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

 

 1. PIRCĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtītās preces un to piegādi, kā arī veikt citus maksājumus (ja tādi ir norādīti vienošanās brīdī), un pieņemt pasūtītās preces.

6.2. Gadījumā, ja ir kādas izmaiņas norādītajai informācijai reģistrācijas formā, Pircējam to nekavējoties jāatjauno.

6.3. Ja pircējs vēlas iegādāties preci, kas netiek turēta pārdevēja noliktavā un to nepieciešams pasūtīt atsevišķi, Pircējs maksā depozītu 50% apmērā, kas pēc tam tiek iekļauts cenā. Depozīta summa netiek atgriezta, gadījumā, ja Pircējs atsakās no preces vai atkāpjas no pirkšanas un pārdošanas līguma jebkādā citā veidā.

6.3.1. Par depozīta summu un citiem nosacījumiem var tikt nolemts, vienojoties abām pusēm.

6.4. Pircējam ir pienākums ievērot visas prasības, kuras norādītas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

                              

 1. PIEGĀDE

7.1. Pircējs var izvēlēties vienu no šādām piegādes metodēm: piegāde mājās, piegāde uz pašapkalpošanās paku terminālu.

7.2. Ja Pircējs izvēlas piegādi mājās:

7.2.1. Pircējam ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.

7.2.2. Pasūtījumu var saņemt tikai persona, kas bija noformējusi pasūtījumu vai persona, kas bija norādīta pasūtījumā. Ja Pircējs nevar pieņemt pasūtījumu pats un preces ir piegādātas uz norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt jebkādas pretenzijas par pasūtījuma piegādi nepareizai personai.

7.2.3. Pasūtījumu piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

7.3. Pārdevējs piekrīt piegādāt preces saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti preču aprakstā. Šie noteikumi ir tikai provizoriski un netiek piemēroti, ja nepieciešamā prece nav noliktavā, un Pircējs ir informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Nospiežot "Es apstiprinu savu pasūtījumu" pogu, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Pasūtījumu piegāde var aizkavēties no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

7.4. Pārdevējs nav atbildīgs par pārkāpumu piegādes noteikumos, ja preces nav piegādātas vai netiek piegādātas laikā trešās personas vainas dēļ, vai dēļ apstākļiem, kas ir atkarīgi no Pircēja.

7.5. Nešanu augšā pa kāpnēm un preču uzstādīšanas pakalpojumus iespējams pasūtīt iepirkumu grozā vai pa tālruni. Nešanas pa kāpnēm un preču uzstādīšanas pakalpojumu izmaksas sedz Pircējs.

7.6. Piegādes laikā pircējs vai viņa pārstāvis, kopā ar piegādes kompānijas pārstāvi, pārbauda iepakojuma stāvokli, daudzumu, kvalitāti un komplektējošās daļas.

7.6.1. Pircējam vai viņa pārstāvim jāatsaka preces, ja nav atbilstošs daudzums, kvalitāte, komplektācija, vai ja iepakojums tiek uzskatāmi nepareizi transportēts vai bojāts. Šādā gadījumā piegādes uzņēmuma pārstāvim un pircējam vai viņa pārstāvim bojājumi ir jāatzīmē īpašā sūtījumu pārbaudes aktā.

7.6.2. Pieņemot pirkuma pasūtījumu, un bez jebkādiem komentāriem parakstot piegādes apstiprinājumu, ko iesniedz piegādes kompānijas pārstāvis, Pircējs vai viņa pārstāvis garantē, ka preces tika piegādātas aizlīmētā iepakojumā, atbilstošā daudzumā, kvalitātē un komplektācijā, un atbilst pirkšanas un pārdošanas nolīguma prasībām. Pircējs arī garantē, ka jebkuri citi papildu pakalpojumi, kas norādīti piegādes apstiprinājumā, ir attiecīgi pareizi veikti, ja vien nav pierādīts pretējais.

7.7. Pēc preces piegādes un nodošanas adresē, ko tika norādījis Pircējs, paka tiek uzskatīta par piegādātu neatkarīgi no tā, vai preces ir pieņēmis Pircējs vai jebkura cita persona norādītajā adresē.

 

 1. ATBILDĪBA

8.1. Pircējs ir atbildīgs par informācijas pareizību, kas sniegta reģistrācijas formā. Pircējs uzņemas pilnu atbildību par sekām, kas radušās no neprecīzas un nepareizas informāciju kļūmes.

8.2. Ja e-veikala vienošanās ir pārkāptas, abas puses atbild likumā noteiktajā kārtībā, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

8.3. Atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem par elektronisko parakstu, pārdevējs un pircējs vienojas, ka sertificētām darbībām Pircēja elektroniskajā kontā ir juridisks spēks, kas noteikts saskaņā ar likumu par elektronisko parakstu. Pircējs aizsargā savus autentifikācijas datus, neizpauž tos un nodrošina, ka autentifikācijas dati tiek saglabāti un tos izmanto tikai Pircējs pats. Gadījumā, ja rodas aizdomas, kas autentifikācijas informācija var tikt atklāta vai nozagta, Pircējs to nekavējoties paziņo Pārdevējam. Visas darbības Pircēja elektroniskajā kontā jāveic Pircējam un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šo darbību sekām.

8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par saturu citās mājas lapās, pat ja pircējs piekļūst šīm tīmekļa vietnēm, izmantojot saites, kas norādītas Pārdevēja e-veikalā.

8.5. Pārdevējs nav atbildīgs par neatbilstošu krāsu, formu vai citiem kritērijiem precēm, kas radušies dēļ pircēja displeja uzstādījumiem.

8.6. Pircējs piekrīt un apstiprina, ka pirms pirkuma pieņemšanas viņš ir iepazinies ar garantijas noteikumiem.

8.7. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja zaudējumi rodas, jo pircējs, neatkarīgi no viņa pienākumiem un pārdevēja ieteikumiem, nav lasījis šos nosacījumus, lai gan šāda iespēja tika dota.

 

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

9.1. Nospiežot "Es apstiprinu savu pasūtījumu" pogu, Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvis (Pircējam ir atļauja no viņa pārstāvja) piekrīt sniegt Pārdevējam personisko informāciju, kas ir norādīta šajos Noteikumos un reģistrācijas formā. Viņš piekrīt, ka Pārdevējs pārvalda šo informāciju tiešsaistes tirdzniecības vajadzībām.

9.2. Nospiežot "Es apstiprinu savu pasūtījumu" pogu, Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvis (Pircējam ir atļauja no viņa pārstāvja) piekrīt viņu sniegtās informācijas nodošanu trešajām personām pēc Pārdevēja izvēles, izmantošanai tiešsaistes tirdzniecības nolūkā, kā tas ir apskatīts turpinājumā.

9.3. Nospiežot "Es apstiprinu savu pasūtījumu" pogu, Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvis (Pircējam ir atļauja no viņa pārstāvja) piekrīt sniegt vienu no identifikācijas dokumentiem (pasi, personas apliecību vai vadītāja apliecība) pārdevējam un (vai) trešajai personai, kas piegādā preces pēc Pārdevēja norādījuma, lai identificētu Pircēju un (vai) viņa pārstāvi, pienācīgas tiešsaistes tirdzniecības nolūkā. Pircējs arī piekrīt ļaut pārdevējam un (vai) trešajai personai, kas piegādā preces pēc Pārdevēja norādījuma, pierakstīt informāciju no identifikācijas dokumenta un apstrādāt šo informāciju tiešsaistes tirdzniecības nolūkā (tostarp, bet ne tikai priekš datu nodošanu pārdevējam).

9.4. Atzīmējot izvēles rūtiņu "Es vēlos uzzināt par akcijām un jaunumiem, saņemot tos ne vairāk kā vienu reizi nedēļā" Pircējs apstiprina, ka viņš un viņa pārstāvis (Pircējam ir atļauja no viņa pārstāvja) dod piekrišanu Pārdevējam apstrādāt doto informāciju tiešā mārketinga nolūkos.

9.5. Nospiežot "Es apstiprinu savu pasūtījumu" pogu Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvis (ja Pircējs ir fiziska persona) ir informēti par savām tiesībām piekļūt viņu personiskajai informācijai un, kā tā tiek apstrādāta. Pircējam ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst savu personisko informāciju, vai nepieļaut tās apstrādāšanu, ja tā netiek apstrādāta saskaņā ar likumu. Pircējam ir tiesības aizliegt Pārdevēju izmantot savu personisko informāciju jebkuram no iepriekš minētajiem mērķiem.

9.6. Nospiežot "Es apstiprinu savu pasūtījumu" pogu Pircējs apliecina, ka viņš un viņa pārstāvis ir informēts par tiesībām noraidīt lūgumu sniegt personisko informāciju, bet Pircējs saprot, ka personiskā informācija ir nepieciešama, lai identificētu pircēju un (vai) viņa pārstāvi tiešsaistes tirdzniecības nolūkā. Pircējs saprot, ka, ja viņš nesniedz personīgo informāciju vai nepiekrīt ļaut to apstrādāt tiešsaistes tirdzniecības nolūkā, viņš nevar noslēgt vai izpildīt līgumu.

 

 1. INFORMĀCIJAS SŪTĪŠANA

10.1. Pārdevējs nosūta visus ziņojumus uz e-pasta adresi, kas ir norādīta reģistrācijas veidlapā.

10.2. Pircējs nosūta visus ziņojumus un jautājumus uz e-pasta adresi, kas ir norādīta e-veikala "Kontakti" kategorijā.

 

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Šie noteikumi neierobežo pircēja (lietotāja) tiesības, kas noteiktas Latvijas likumdošanā.

11.2. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar pirkšanas un pārdošanas līgumu, tiek risināti vienojoties. Ja nav iespējama izlīguma vienošanās, strīds jāatrisina likumā noteiktajā kārtībā, kā to paredz Latvijas Republikas likumdošana.